Individualna nastava

Podrazumeva rad instuktora sa jednom, dve, tri ili četiri osobe. U individualnoj nastavi instruktor je u prilici da polazniku pristupi na poseban način u skladu sa njegovim trenutnim znanjem i motoričkim sposobnostima.
Takođe, polaznik ima mogućnost da bira termine nastavnih sati, kako bi prilagodio svojim potrebama i željama. Nastava predviđa minimum sat vremena skijanja na dnevnom nivou.

Više informacija

Cena

Cene su izražene u € i uključuju:

 • 1 čas skijanja
 • ski opremu tog dana
 • osiguranje
1 osoba 2 osobe 3 osobe 4 osobe
28 € 38 € 48 € 54 €
Prednosti

Prednosti individualne nastave:

 •  instruktor je u prilici da svakom polazniku ponaosob pristupi na poseban način u skladu sa njegovim trenutnim znanjem i sposobnostima.
 •  polaznici mogu prema svojim željama i u dogovoru sa instruktorom da prilagode termine i broj časova
 •  nema čekanja dok ostali članovi grupe na završe odredjenu vežbu, kao deo obuke
Napomena

Treba znati da:

 • 1 čas traje 55 min.
 • U cenu nisu uključeni oprema i ski pas. Doplata za ski pas je obavezna za decu preko 5 godina starosti. (pogledati cenovnik JP „Skijališta Srbije“)
 • Otkazivanje rezervacije je prihvatljivo jedino 30 minuta pre početka časa u suprotnom će se naplatiti ceo iznos.
 • Samo u slučaju povrede ili bolesti, sa dokazom doktora i izveštaja Gorske službe spasavanja, moguć je povraćaj novca i to samo razlika, tj. za dane za koje nije započet čas.

Ukoliko ne izmirujete Vaše obaveze:

 • nemate pravo reklamacije na kvalitet održanog časa skijanja na buking mestu škole;
 • niste osigurani od posledica nesrećnog slučaja;
 • lišavate sebe mogućnosti da skijanje bude uživanje u skladu sa bezbednosnim i stručnim standardima.
Uslovi plaćanja

Način plaćanja u zemlji:

 • Plaćanje se može vršiti u dinarima ili u €.
 • Plaćanje se vrši gotovinom ili uplatom na tekući račun instruktora.

Način plaćanja iz inostranstva:

 • Uplatom na devizni račun instruktora; bankarski troškovi idu na teret uplatioca.