Grupna nastava

Iz razloga poboljšanja kvaliteta nastave i povećanja dinamike rada, u ponudu smo uvrstili i grupnu nastavu u malim grupama koje broje od 4 do 5 polaznika. Karakteristike ovog oblika nastave su pozitivna atmosfera, socijalizacija i razvijanje osećanja pripadanja kolektivu.
Nastava predviđa 2 ili 4 sata skijanja na dnevnom nivou. Grupe se formiraju prema uzrastu i skijaškom znanju.

Više informacija

Cene su izražene u € i uključuju:

Broj dana skijanja

Broj časova skijanja
(na dnevnom nivou)
Obrok i animacija (od 12h do 14h) Cena
1 2 NE 33€
1 2 DA 40€
1 4 NE 50€
1 4 DA 59 €
Open WhatsApp
1
Zdravo,
Mogu li Vam pomoći?
Pišite mi na WhatsApp-u, na te poruke najbrže odgovaram.